Grave selv mal MTB

Standard for fiber – kabellegging: Grøft utenfor tomtegrensen   Grøfta skal være 60cm dyp i udyrket mark, og 100 cm i dyrket mark. Der hvor dette ikke kan overholdes, må det ekstra tiltak til. f.eks. kabelbord. Påse at planlagte grøftetraseer blir peilet...