Grave selv mal prosjekt MTB

Grave selv prosjekt Bakgrunn Midt-Telemark Breiband (MTB) «gjør det selv prosjekt» (GDSP) har som målsetning å bidra til at det bygges fiber i ikke kommersielle områder. Dette skal skje gjennom et samarbeid med MTB og lokale lag, og eventuelle andre...