100% fiber. alltid.

Varsel om prisendring på Altibox Fritidspakke 80

Det skjer raskt endringer og utvikling i TV og bredbåndsmarkedet.
Med økte kostnader fra innholdsleverandørene på innkjøp av nytt og bedre
TV-innhold til våre kunder, og på bakgrunn av den generelle prisutvikling i samfunnet, varsler Altibox om økning i pris på din fritidspakke.

Din fritidspakke, Altibox Fritidspakke 80, med pris pr mnd kr 499,- har ikke vært gjenstand for prisendring siden lansering av pakken i 2018.

Ny pris med virkning fra 01.04.2021 vil være kr 649,- inkl mva.

Gjeldende prisliste for fritids-segment Altibox