Omlegging av Altibox fakturarutiner

Varsel om omlegging av fakturarutiner

På grunn av overgang til nye systemer vil vi gjøre en endring i forhold til dagens fakturering av dine Altibox produkter.

Endringen består i at vi går fra å fakturere etterskuddsvis til å fakturere forskuddsvis.

Overgangen til nye systemer vil innebære en rekke fordeler for deg som kunde:

  • Enklere og mer forståelig faktura
  • Mer selvbetjening
  • Flere betalingsmuligheter
  • Raskere behandling dersom du skulle være så uheldig å bli stengt på grunn av manglende betaling

 

Omleggingen til nye systemer skjer ikke før neste år, men vi må endre til faktureringsrutiner allerede nå.

For deg innebærer dette følgende:

  • Tidlig i september fakturerer vi på etterskudd for august på vanlig måte
  • Tidlig i oktober fakturerer vi på etterskudd for september på vanlig måte
  • I midten av oktober fakturerer vi for oktober
  • I begynnelsen av november fakturerer vi på forskudd for november

 

Dersom dette medfører utfordringer for deg ber vi deg ta kontakt. 

Hva innebærer dette for deg som kunde