Standard for fiber – kabellegging:

Grøft utenfor tomtegrensen

 

  • Grøfta skal være 60cm dyp i udyrket mark, og 100 cm i dyrket mark.
  • Der hvor dette ikke kan overholdes, må det ekstra tiltak til. f.eks. kabelbord.
  • Påse at planlagte grøftetraseer blir peilet før gravearbeidet starter.
  • Husk grunneiertillatelse
  • Det skal merkes på kart hvor inntakskabelen/røret går ut av stamnett grøft og inn på kundens eiendom, samt hvor på veggen kabelen går inn i huset.

 

OBS – Kabelbånd / Peiletråd

  • Det skal legges peiletråd sammen med rør/fiberkabel. Alle tampene skal være tilgjengelige i skap/kum, det skal minst være 1 m tamp tilgjengelig i skap/kum.
  • Det skal legges OBS- kabelbånd ca. 20cm under toppdekket.

 

Hvis ikke annet er avtalt, hentes materiell hos Eltel i Lundevegen 29!

Leggeanvisning grøft og rørlegging

Grøft skal være min 60 cm dyp. På dyrket mark skal det være minimum 100 cm. I grøftene kan det legges 40mm rør, 20mm, 12 mm og 8mm i henhold til utarbeidet plan for prosjektet. Rundt rørene brukes kabelsand uten stein som omfyllingsmasse. En må påse at massen pakkes godt rundt/mellom rørene og mot grøfteveggen.

Omfyllingsmassen må være fri for tele, snø og isklumper. Stedlig masse kan brukes til igjenfylling av grøfta (ref. leggeanvisning). Vær påpasselig på at rørene ikke blir presset mot større steiner som kan klemme rørene.

Alle rør må legges mest mulig plant i horisontalretningen, og det må ikke være kveiler på røret, dette for å få en best mulig blåseoperasjon. Alle rør må innmåles iht de rutiner som MTB har fastlagt.

Husk, skal det graves i offentlige veier må du ha godkjenning for dette.

Fiberblåsing

All fiberblåsing vil utføres av godkjente entreprenører

Fiberskjøting

All fiberskjøting vil bli utført av godkjente entreprenører

Egeninnsats innenfor egen tomtegrense

Grøften anbefales og være 60 cm. Dyp. Vær påpasselig på at røret ikke blir presset mot større steiner som kan gi klem på røret når du fyller igjen grøfta.

Egeninnsats på egen tomt

Vi ønsker en effektiv oppkobling i ditt nabolag slik at du og dine naboer raskest mulig kan ta i bruk våre tjenester.

For å klare dette, er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i løpet av kort tid etter at du har fått det oransje røret lagt til din eiendomsgrense

Slik gjør du det

Steg 1

Start med å rulle ut det oransje røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å tilpasse dette.

Steg 2

Grav en grøft som er ca 60 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en smal spade – da går jobben raskere.

Steg 3

Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Pass på at det ikke blir knekk på røret – det må ikke krummes mer enn omkretsen på en cd-plate.

Steg 4

Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.

Steg 5

Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! Vår montør tilpasser røret og fører dette inn en utvendig grensesnittboks. Fra denne boksen vil det gå en tynn fiberkabel til der du ønsker din hjemmesentral plassert. Montøren kobler så fiberen til hjemmesentralen.