Endring av faktureringsrutiner for Altibox

 

På grunn av omlegging til nye systemer vil vi gjøre en endring i forhold til dagens fakturering av dine Altibox produkter.

Endringen består i at vi går fra å fakturere Altibox sammen med nettleien på etterskudd til å fakturere Altibox på forskudd på egen faktura.
Se FAQ nederst på denne siden.
OBS. Er du beboer i et borettslag / sameie: se siste punkt i FAQ.

Omleggingen til nye systemer vil innebære en rekke fordeler for deg som kunde:

  • Enklere og mer forståelig faktura
  • Mer selvbetjening
  • Flere betalingsmuligheter
  • Raskere behandling dersom du skulle være så uheldig å bli stengt på grunn av manglende betaling

Omleggingen til nye systemer skjer ikke før neste år, men vi må endre til nye faktureringsrutiner allerede nå.

Slik gjør vi det i praksis:

  • Tidlig i september fakturerer vi strøm og Altibox samlet og på etterskudd for august på vanlig måte
  • Tidlig i oktober fakturerer vi strøm og Altibox hver for segetterskudd for september
  • I midten av oktober fakturerer vi Altibox for oktober
  • I begynnelsen av november fakturerer vi strøm på etterskudd for oktober og Altibox på forskudd for november

Dersom dette skaper problemer for deg, vennligst ta kontakt innen forfall.

Viktig informasjon til deg som har elektronisk betalingsløsning og epostfaktura!
Siden vi nå sender strøm- og Altiboxfakturaer hver for seg fremover vil du måtte opprette eFaktura og/eller AvtaleGiro på nytt for dine Altibox fakturaer. Den første fakturaen du får i oktober som kun inneholder Altibox vil ha de opplysninger du trenger for å opprette eFaktura og/eller AvtaleGiro.
Det samme gjelder dersom du har fått fakturaen din på epost. Dette videreføres for din strøm-faktura, men ikke for Altibox-fakturaen.

Vi vil samtidig informere om at i løpet av 2021 innføres fakturagebyr på papirfaktura. Vi anbefaler deg derfor å opprette en elektronisk betalingsløsning med en gang. Dette gjøres i din nettbank og informasjonen du trenger finner du på baksiden av din faktura fra oss. Faktura på epost kan du få ved å henvende deg til oss på epost: altibox@notodden-energi.no

FAQ
1. Hvorfor gjør dere dette?
Svar: Alle Altibox systemer skal byttes ut i løpet av 2021 og vi må tilpasse oss det nye fakturasystemet. Det er en rekke fordeler og nye funksjoner i det nye systemet som kommer deg til gode.

2. Når skjer dette?
Svar: Nye systemer får vi ikke før i 2021, men vi må gjøre omleggingen nå i høst. I oktober vil du derfor få en ekstra faktura og fra og med november vil ny rutine være på plass.

3. Jeg har eFaktura og/eller AvtaleGiro, hva skjer med de?
Svar: Du må opprette dette på nytt for dine Altibox produkter. Den første fakturaen i oktober inneholder opplysningene du trenger.

4. Jeg klarer ikke betale den ekstra fakturaen som kommer i oktober, kan dere hjelpe meg?
Svar: Ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan gjøre

5. Jeg er beboer i et borettslag / sameie og betaler for Altibox via husleien min. Jeg får ikke noen faktura på Altibox fra dere
Svar: Det er riktig at de faste tjenestene du abonnerer på gjennom borettslaget/sameiet ikke faktureres av oss.

Dersom du kjøper noe utover avtalen, kommer dette på egen faktura fra oss. Dersom du ikke kjøper noe utover det som er inkludert i avtalen blir alt som før, og endringen vi gjør påvirker ikke deg.