Endring av faktureringsrutiner for Altibox

 

På grunn av omlegging til nye systemer vil vi gjøre en endring i forhold til dagens fakturering av dine Altibox produkter.

Endringen består i at vi går fra å fakturere etterskuddsvis til å fakturere forskuddsvis.
Se FAQ nederst på denne siden.
OBS! Er du beboer i borettslag / sameie, se nederste punkt i FAQ.

Omleggingen til nye systemer vil innebære en rekke fordeler for deg som kunde:

  • Enklere og mer forståelig faktura
  • Mer selvbetjening
  • Flere betalingsmuligheter
  • Raskere behandling dersom du skulle være så uheldig å bli stengt på grunn av manglende betaling

Omleggingen til nye systemer skjer ikke før neste år, men vi må endre til nye faktureringsrutiner allerede nå.

Slik gjør vi det i praksis:

  • Tidlig i september fakturerer vi på etterskudd for august på vanlig måte
  • Tidlig i oktober fakturerer vi på etterskudd for september på vanlig måte
  • I midten av oktober fakturerer vi for oktober
  • I begynnelsen av november fakturerer vi på forskudd for november

Dersom dette skaper problemer for deg, vennligst ta kontakt.

Vi vil samtidig informere om at i løpet av 2021 innføres fakturagebyr på papirfaktura. Vi anbefaler deg derfor å opprette en elektronisk betalingsløsning med en gang. Dette gjøres i din nettbank og informasjonen du trenger finner du på baksiden av din faktura fra oss. Ønsker du faktura på epost tar du kontakt med oss på epost: altibox@notodden-energi.no

FAQ
1. Hvorfor gjør dere dette?
Svar: Alle Altibox systemer skal byttes ut i løpet av 2021 og vi må tilpasse oss det nye fakturasystemet. Det er en rekke fordeler og nye funksjoner i det nye systemet som kommer deg til gode

2. Når skjer dette?
Svar: Nye systemer får vi ikke før i 2021, men vi må gjøre omleggingen nå i høst. I oktober vil du derfor få en ekstra faktura som gjør at fra og med faktureringen vi gjør i november vil være slik det blir fremover

3. Jeg har eFaktura og/eller AvtaleGiro, hva skjer med de?
Svar: Ingenting, disse vil gå som før inntil videre.

4. Jeg klarer ikke betale den ekstra fakturaen som kommer i oktober, kan dere hjelpe meg?
Svar: Ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan gjøre

5. Jeg er beboer i et borettslag / sameie og betaler for Altibox via husleien min. Jeg får ikke noen faktura på Altibox fra dere
Svar: Det er riktig at de faste tjenestene du abonnerer på gjennom borettslaget/sameiet ikke faktureres av oss.

Dersom du kjøper noe utover avtalen, kommer dette på egen faktura fra oss. Dersom du ikke kjøper noe utover det som er inkludert i avtalen blir alt som før, og endringen vi gjør påvirker ikke deg.