ADSL avviklast

Telefibers ADSL-tilbod avviklast 31.12.2019.

I samband med avviklinga ynskjer vi i saman med Vest Telemark Kraftlag å gje tilbod på Altibox Fiberbreidband til husstandar i Mo, Byrte og Lio, som til no har hatt ADSL via koparlinje.

Pris på etablering i tilbodsperioden er sett til kr. 3000.-

Forutsetning for denne prisen er at de som ikkje har fiberrør på straumkabel tek kostnad med graving over eigen eigendom om fiber skal i bakken. For dei som har strøm inn på luftkabel, dekkjer etableringa fiber fram til vegg.  I begge høve vert det levert ei pakke med innvendig fiber for eigenmontasje. Denne må leggast til yttervegg der utvendig fiber vert avslutta i veggboks. Les meir om dette her http://www.telefiber.no/wp-content/uploads/2016/09/Startpakke.pdf 

Siste frist for tinging er 15. august. De som tingar etter denne datoen, kan ikkje rekne med oppkobling i år.

Oppstart vil skje i løpet av hausten, med ferdigstilling innan  31.12.2019.

For produktinformasjon, klikk på «bestill» knappen, eller sjå lengre ned på sida.


Bestill her